Príklady projektovaných cintorínov a domov smútku:


dom smútku Dolná Lehota (sadovnícke úpravy), cintorín v obci Nevoľné (sadovnícke úpravy), Nová Baňa (návrh výsadieb a starostlivosti o zeleň), Príbovce (rozšírenie obecného cintorína)
ikona hm

Príklad realizácie: Príbovce - rozšírenie obecného cintorína


Návrh cintorína - pôdorys

Fotky (krátko) po realizácii

Príbovce-02 Príbovce-03 Príbovce-01

ikona hm

- návrat na hlavnú stránku -