Príklady krajinárskych projektov

- spolupráca na:

a ďalšie

- spolupráca s firmou EKOSPOL B. Bystrica na krajinno-ekologických zákazkách

- odborné posudky

- dendrologické prieskumy

ikona hm

- návrat na hlavnú stránku -

jelenia zvernica Ostrý Grúň