Príklady projektovaných súkromných záhrad


Súkromné záhrady v Banskej Bystrici, Badíne, Bratislave, Brusne, Hornej Lehote, Hornej Mičinej, Kokave nad Rimavicou, Leviciach, Lučatíne, Lupoči, Medzibrode, Mýte pod Ďumbierom, Nevoľnom, Revúcej, Slovenskej Ľupči a ďalšie


ikona hm

- návrat na hlavnú stránku -

Záhradná reštaurácia v K. nad Rimavicou
Okrasná záhrada
Horná Mičiná 1
Horná Mičiná 2